Премини към основното съдържание

Отчет за бюджета на Община Благоевград бе представен днес

Подробен отчет на бюджета за 2016 година на Община Благоевград бе представен днес. Това се случи пред представители на институции и граждани в зала 5 на административната сграда, като заместник-кметовете на Благоевград Иво Николов, Христина Шопова, Зорница Кралева и председателят на Общински съвет Радослав Тасков докладваха в най-малки детайли изпълнението на Инвестиционната програма на Община Благоевград за 2016 година, в това число усвоените средства по Оперативни програми за капиталови разходи и изпълнение на капиталовата програма, както и отчета за изпълнение на разходната част на бюджета.

По време на публичното обсъждане стана ясно, че общият размер на приходите по отчет за 2016г. са в размер на 52 840 252 лева, в това число местни и държавни приходи. Забелязва се, че през 2016 година проходите от имуществени данъци бележат умерени темпове на ръст с 9 % спрямо предходната година. Приходите от местни данъци са 6 836 447 лв. и бележат ръст спрямо 2015г. Изпълнението на таксата за битови отпадъци за последните две години е много добро като през 2016 година спрямо планираните приходи изпълнението е 95 %.

Трансферите за 2016 година от централния бюджет представляват 55 % от общинския бюджет при 51% през 2015г. През 2016 година Общината е получила общо 33 663 847 лева трансфери от централния бюджет. Отчетните разходи по бюджета на община Благоевград са в размер на 52 840 252 лева за 2016г. Най- голям дял в общите разходи заемат средствата за „Образование“, които сформират 42 % от всички разходи. За общинската програма „Ин витро“ са изразходвани 197 хиляди лева и са подпомогнати 66 двойки с репродуктивни проблеми. По време на публичност обсъждане бяха презентирани резултатите от дейностите по ключови проекти на Община Благоевград, изградените обекти през миналата година, осъществените СМР дейности, както и постъпките за подобряване на условията в социалната сфера.

Подробният отчет на Бюджет 2016 е поместен на страницата на Община Благоевград www. blgmun. com в раздел Икономика. Той ще бъде подложен на гласуване на заседание на общински съвет в края на август. До тогава граждани и представители на институции могат да дават своите мнения и предложения, като ги входират в „Деловодство“ на Община Благоевград.

Източник: struma.com