Премини към основното съдържание

Общински съвет – Благоевград прие решение да бъдат намалени планираните разходи по бюджета на общината,

Общински съвет – Благоевград прие решение, което гласи да бъдат намалени планираните разходи по бюджета на общината, ка то с тази цел да бъде погасен финансов дълг, който е натрупан от надвзети суми по проект по ОП „Околна среда 2007 – 2013“, изпълнен по време на мандата на бившия кмет Костадин Паскалев.

Промените в бюджета се налагат след като Община Благоевград бе уведомена за възникнало задължение в размер на 2354 346,85 лева. Средствата са по договор за „Реконструкция и модернизиране на водоснабдителната и канализационна мрежа в кварталите „Струмско, „Грамада“ и „Баларбаши“, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград“.

Веднага след полученото уведомление Община Благоевград извърши подробен анализ на разходите по проекта и внесе две възражения до Управляващия орган на Оперативната програма. Вследствие на предприетите действия дължимата сума е намалена на  2 034 858, 09 лева, която сума трябва да бъде погасена изцяло или на части. Към този момент, единствената възможност за погасяване на задължението към НАП е намаляване на разходната част на бюджета.

Сред обектите, които отпадат за изпълнение, към този момент са: Изграждане на спортна площадка в двора на СОУИЧЕ, изграждане на спортна площадка в двора на XI ОУ, ремонти в социални заведения, както и изграждане на светофарна уредба в кв. „Струмско. По посочените обекти към момента не са проведени процедури по ЗОП.

Предвид важността на обектите ръководството на общината ще търси алтернативни възможности за реализирането им.

Източник: dariknews.bg