Премини към основното съдържание

От началото на месец юли рязко се повиши броят на пожарите

От началото на месец юли рязко се повиши броят на пожарите на сухи треви, земеделски земи и стърнища, като при част от пожарите са нанесени и материални щети. Унищожени лозови насаждения и гора.

В тази връзка РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност с цел недопускане възникването на пожари:

- Абсолютно е забранено паленето на стърнища, суха тревна растителност, храсти и други растителни остатъци;
- Забранено е и изгарянето на горими отпадъци;
- Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари и клечки от кибрит през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.

От служителите на РСПБЗН – Сандански се извършват постоянни проверки в земеделските територии на общини Сандански, Струмяни и Кресна. До момента е установено едно лице, изгарящо горими отпадъци.

На лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение. При констатиране на други подобни случаи ще се съставят актове за установяване на административни нарушения като предвидените в Закона за МВР глоби са от 200 до 2000 лв.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

Източник: sandanski1.com