Премини към основното съдържание

Общинският съвет в Разлог ще отчете дейността си през първите 6 месеца на тази година

Общинският съвет в Разлог ще отчете дейността си, отнасяща се за първите 6 месеца на тази година, като през първото полугодие на годината Общински съвет- Разлог е провел 6 редовни  заседания. През отчетния период са приети общо 143 решения. От тях 134 са по предложение на кмета инж. Красимир Герчев и 9 по предложение на председателя на Общински съвет д-р Мария Копанарова.

Сред най-важните решения на съвета е приемането на бюджета на Общината за тази година, Общинския план за развитие на социалните услуги за 2018 година, Общинската програма за закрила на детето за 2017 година, Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с имотите- общинска собственост и други.

След гласуване на общинските съветници е приета Наредба за управление на горските територии собственост на Община Разлог, както и Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на Община Разлог.

През отчетния период не са настъпили промени в състава на Общинския съвет.

По време на заседанието местните парламентаристи ще разгледат и гласуват отчета за работата и състоянието на Общинското предприятие „Баня и перални” ЕООД. Ще бъде гласувано и присъединяването на Община Разлог към потенциален биосферен парк на територията на Национален парк „ Пирин”, обявен по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО, включващ резерват  „ Баюви дупки- Джинджирица”.  Също така ще бъде разгледана докладната от кмета инж. Красимир Герчев относно определяне на маломерни имоти за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс. 

Общинските съветници ще гласуват и включването на  Средно училище „Братя Каназиреви”- Разлог,  Основно училище "Никола Парапунов”- Разлог, Основно училище „ Братя Миладинови”- с.Елешница и Основно училище „ Неофит Рилски”- с. Горно Драглище в списъка на средищни училища в Република България за 2018 година.

Източник: dariknews.bg